Akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Przy braku możliwości jednoczesnego uczestniczenia wszystkich osób zainteresowanych, na wniosek jednej z nich i przy jej udziale notariusz sporządza projekt protokołu dziedziczenia. Jeżeli notariusz nie ma wątpliwości co do istnienia jurysdykcji krajowej, treści właściwego prawa obcego, osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a także osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, i przedmiotu zapisu. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego, a zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Niezbędne dokumenty do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia:

  • dokumenty tożsamości stawających,
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • testament, jeżeli spadkodawca taki sporządził,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego osób zainteresowanych, tj.  odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku osób, które w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko – odpisy skrócone aktów małżeństwa,
  • akty poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne odpisy postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku w sytuacji istnienia spadkobierców, którzy zmarli przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy.
Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.