Hipoteka i inne ograniczone prawa rzeczowe

Do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, tj. użytkowania, służebności oraz hipoteki wymagane jest co najmniej oświadczenie właściciela nieruchomości, który prawo ustanawia, złożone w formie aktu notarialnego, po sporządzeniu aktu, zgodnie z żądaniem notariusz składa także wniosek wieczystoksięgowy o ujawnieni ustanowionego prawa w księdze wieczystej. 

Konieczność ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości pojawia się m.in. w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego, ustanawiania służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów, ustanawiania służebności gruntowych takich jak służebność przejazdu i przechodu, czy innego korzystania z nieruchomości oraz służebności mieszkania. Jest to zarówno element innych umów rozporządzających nieruchomościami – darowizn, dożywocia, umów zniesienia współwłasności, jak również osoba czynność prawna.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości właścicieli nieruchomości,
  • w przypadku hipoteki – umowa kredytu/pożyczki.