Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być opatrzony w klauzulę wykonalności i stanowić tytuł wykonawczy równoważny z wyrokiem sądu opatrzonym taką klauzulą. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd bada jedynie, czy akt notarialny spełnia wymogi formalne określone w poszczególnych przepisach, a także czy minął termin spełnienia świadczenia, czy nastąpiło zdarzenie uprawniające wierzyciela do wszczęcia egzekucji oraz czy nie minął termin, przed upływem którego wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Akt notarialny będący tytułem egzekucyjnym stanowi często element innych umów zobowiązująco-rozporządzających, jak również może stanowić osobną czynność. Jest doskonałym zabezpieczeniem dla wierzycieli a zarazem potwierdzeniem rzetelności kontraktowania przez udzielającego go dłużnika. W zależności od rodzaju zabezpieczanej wierzytelności oraz osoby udzielającej zabezpieczania notariusz sporządza jeden trzech rodzajów oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości stawających,
  • dokument dotyczący zabezpieczanej wierzytelności.
Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.