Poświadczenia

W Kancelarii mogą Państwo poświadczyć:

  • własnoręczność podpisu – jest to jedna z form czynności prawnych przewidzianych polskim prawem, w niektórych przypadkach wymaganych pod rygorem nieważności, jak np. przy umowie zbycia przedsiębiorstwa, zbycia udziałów w spółkach, przeniesienia praw do działki w ramach rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) oraz chęci dokonania wpisu w księdze wieczystej,
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, czyli uzyskać tzw. kopię wierzytelną – tak uwierzytelniona kopia dokumentu posiada moc prawną oryginału i można się nią legitymować przed organami państwowymi,
  • datę okazania dokumentu – tym samym nadać dokumentom kwalifikowaną formę prawną, od której wielokrotnie uzależnione są przysługiwanie pewnych uprawnień stronom czynności, jak przy umowie dzierżawy nieruchomości z datą pewną czy posiadanie mocy dowodowej,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu – dla celów emerytalnych oraz dowodowych.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości osób żądających poświadczenia.
Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.