Projekty aktów notarialnych

Na życzenie klienta notariusz sporządzi projekt umowy, której strony w przyszłości będą chciały nadać formę aktu notarialnego. Projekt może zostać przygotowanym mimo braku kompletu wymaganych dokumentów, informacji i ustaleń, co pozwala na wcześniejsze zapoznanie się z proponowanymi konstrukcjami prawnymi oraz prowadzenie negocjacji pomiędzy stronami umowy.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości osób zamawiających sporządzenie projektu.