Testament

Klienci, którzy chcieliby rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci w sposób inny aniżeli przewidziany przepisami kodeksu cywilnego mogą sporządzić testament u notariusza. Testamenty są przechowywane w Kancelarii i mogą być wydane spadkobiercom dopiero po śmierci osoby sporządzającej testament, co notariusz weryfikuje przez żądanie okazania aktu zgonu. Istnieje możliwość bezpłatnej rejestracji testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów, co ułatwia późniejsze rzetelne przeprowadzenie postępowania spadkowego. Osoba, która sporządziła testament notarialny, także zarejestrowany, może go każdej chwili zmienić, uzupełnić o dodatkowe postanowienia czy odwołać.

Testament, w którym spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba nabywa konkretny przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (tzw. testament windykacyjny) jest bezskuteczny jeżeli nie został sporządzony w formie aktu notarialnego.

Niezbędne dokumenty:

  •  dokument tożsamości testatora (spadkodawcy).