Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawarta między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży na rzecz nabywcy (lub analogicznie, do wybudowania budynku i sprzedaży zabudowanej nieruchomości na rzecz nabywcy), a nabywca zobowiązuje się do zapłaty deweloperowi umówionej ceny sprzedaży. Zasady prowadzenia całego procesu deweloperskiego, obejmujące także warunki sporządzania umów deweloperskich, są określone w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Notariusz w oparciu o wskazaną ustawę przygotowuje projekt umowy deweloperskiej oraz umów pokrewnych, zapewniając obsługę prawną inwestycji.

Deweloper jest odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczenie dokumentów związanych z prowadzoną przez siebie inwestycją w celu sporządzenia umów, których jest stroną. Od nabywcy najczęściej są potrzebne jedynie dowód tożsamości, informacja o ustroju majątkowym i ewentualne pełnomocnictwo w przypadku działania w imieniu mocodawcy.

Dokumenty wymagane do przygotowania umowy są zależne od stanu prawnego inwestycji i rodzaju transakcji. Każdą inwestycję dokładnie weryfikujemy, celem wdrożenia najbardziej korzystnych rozwiązań, dzięki licznym doświadczeniom w pracy z klientami korporacyjnymi, w tym deweloperami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.